REDAKCJA I KOREKTA TEKSTÓW

 

Redaguję i poprawiam teksty o różnej tematyce i objętości :

  • książki,
  • treści na stronę WWW,
  • newslettery,
  • e-booki,
  • teksty na bloga,
  • teksty prasowe,
  • dokumenty aplikacyjne.

  Czym różni się redakcja od korekty?

 

W praktyce wydawniczej redakcja to pierwsze czytanie po autorze, podczas którego eliminuje się większość błędów językowych. Redakcja tekstu ma zapewnić również spójność i jednolitość całego dzieła pod kątem logicznym i stylistycznym, a także poprawność merytoryczną (w tym sprawdzenie źródeł i nazw) i normatywną (np. poprawność przypisów). Wtedy też zgłaszane są sugestie dotyczące układu tekstu.

Etap korekty, nazywany również drugim czytaniem, ma za zadanie poprawienie w tekście błędów językowych (ortograficznych, interpunkcyjnych, fleksyjnych, składniowych, leksykalnych, stylistycznych i logicznych) oraz typograficznych. W procesie wydawniczym można spotkać się również z trzecim czytaniem publikacji, już po składzie. Ma ono za zadanie wyeliminowanie ewentualnych błędów składu/łamania.

 

Redakcję i korektę wykonuję w edytorze tekstu MS Word (pliki DOC, DOCX, RTF), pracując w trybie śledzenia zmian, ewentualnie w plikach PDF, proponując zmiany w komentarzach. Istnieje również możliwość otrzymania próbnej korekty gratis na wybranym przez Ciebie tekście.

 

TRANSKRYPCJE

 

Transkrypcje, czyli przepisywanie nagrań audio i video na tekst. Zajmuję się  transkrypcją  między innymi podcastów, webinarów, wywiadów dziennikarskich  czy też nagrań z YouTube’a.

 

Oferuję dwa rodzaje transkrypcji:

  • transkrypcja pełna – polegająca na spisaniu nagrania słowo w słowo, z zaznaczeniem pauz, emocji powtórzeń, dźwięków z tła itp.
  • transkrypcja z redakcją – obejmująca zapis nagrania z pominięciem powtórzeń, zredagowany tak, by łatwo się go czytało na blogu, stronie itd.